آدرس ما

جلفا

مجتمع تجاری آذربایجان، واحد2

تلفن:  9144079124

تبریز

خیابان شریعتی جنوبی، روبروی دانشکده پرستاری و مامائی، کوچه شهید پور ابراهیم، پلاک 55

ایمیل: info@behshu.com
تلفن:  35414965 (041)

تماس با ما

هرگونه سوال، پیشنهاد و یا شکایات خود را با ما درمیان بگذارید

ارسال پیام